Obec Rohov

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

28

máj

Pozvánka

27

máj

Verejná vyhláška

29

apríl

Odstávka elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje, že nasledovné čísla domov budú bez dodávky elektrickej energie: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,110 - viac informácií v priloženom dokumente.

15

apríl

Záverečný účet obce Rohov 2023

10

apríl

Poplatok vývoz KO 2024

Od 01. 01. 2024 nadobudlo účinnosť VZN obce Rohov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení spôsob výberu miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok

07:30 – 15:30

 

Čas

Úradné hodiny