Obec Rohov

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

21

február

Žiadosť o odkúpenie obecného majetku

Na základe žiadosti pána Petra Horvátha - obec zverejňuje žiadosť o odkúpenie obecného majetku. Časť parc. č. 155 susediacej s pozemkom žiadateľa.

26

január

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda NR SR vyhlásil termín volieb prezidenta Slovenskej republiky. Viac na https://www.rohov.sk/volby/

10

január

Detský karneval

Dňa 20. januára 2024 sa v kultúrnom dome 0 15,00 hod. bude konať Detský karneval. Všetci sú pozvaní, bez rozdielu veku. Občerstvenie, malá odmena pre všetky masky. Tešíme sa na Vás.

8

december

2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12. 12. 2023

Dňa 12. decembra 2023 sa v kultúrnom dome Rohov bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Rohov.

29

november

2023

Tabuľka č. 2 – Hodnota OP a TTP – zákon č. 582

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok

07:30 – 15:30

 

Čas

Úradné hodiny