Obec Rohov

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

15

apríl

Záverečný účet obce Rohov 2023

10

apríl

Poplatok vývoz KO 2024

Od 01. 01. 2024 nadobudlo účinnosť VZN obce Rohov č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení spôsob výberu miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

8

apríl

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11. apríla 2024

Dňa 11. apríla 2024 o 18:00 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva.

7

apríl

Voľby prezident SR II. kolo

Výsledky volieb v obci Rohov si môžete pozrieť https://www.rohov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Z%C3%A1pisnica-OVK-Vo%C4%BEby-prezident-SR-2024.pdf

4

apríl

Sezónny zber textilu

Inštrukcie k zberu textilu.

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok

07:30 – 15:30

 

Čas

Úradné hodiny