Event Categories: Obecné

Stavanie mája

Date: 30. apríla 2019

Time: 17:00 Rohov

Komunálne voľby

Date: 10. novembra 2018

Time: 7:00 - 22:00 Rohováčik

Kosenie cintorína

Od:8. októbra 2018

Do:9. októbra 2018

Time: 6:00 Rohov