Obecné zastupiteľstvo obce Rohov

Úradné hodiny

Obecné zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór obce

Eurofondy a dotácie

Zásady poskytovania informácií

Zápisnice zo zasadnutí

Sťažnosti

Obecné zastupiteľstvo

Starosta:
Bc. Ján Kadič – starosta@rohov.sk

Poslanci:

Ing. Ľubica Barčáková – zástupca starostu

MUDr. Klára Blažeková

Erik Dubec

Ing. Ladislav Lipár

Martina Hurbaničová